till www.haninge.se
Logo secondary

Hjälp

Målsättningen med denna presentation är att ge information om kvaliteten hos olika enheter. I hjälpen nedan förklaras de olika funktionerna kortfattat.

Nyckeltal

Vad är ett nyckeltal? De tal som används för att värdera kommunens verksamheter kallas nyckeltal. För att få en uppfattning om en verksamhet uppfattas som bra eller dålig räcker det inte bara att titta på exempelvis ekonomisk vinst eller förlust, utan man måste ställa verksamhetens resultat i relation till något. Det kallas nyckeltal för att man ser det som en ”nyckel” till att förstå kommunens utveckling. Ett exempel på ett nyckeltal inom en kommun kan vara ”Jag är nöjd med mitt barns förskola”.

Vilka nyckeltal visas? Nyckeltalen som visas är utvalda mått som representerar de olika enheternas kvalitet och servicenivå. Nyckeltalen kommer från kommunens egna enkäter och beräkningar, men även från nationella undersökningar. Mer information om respektive nyckeltal finns under symbolen ”i”.

Läs mer om nyckeltal. En mer detaljerad presentation och analys av nyckeltal finns i Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada, www.kolada.se

Filtrera sökresultat

Det går att begränsa sökresultaten genom att välja olika kategorialternativ i menyraden ovanför sökresultatslistan. I menyn går det även att välja om du vill att sökträffarna ska visas i en lista eller på en karta.

Om du skriver in en adress sorteras listan med den närmaste enheten överst i listan och sedan efter stigande avstånd. På kartan anges den angivna adressen med en stjärna.

Visa lista.

Visa karta.

Visar hur många enheter du valt att jämföra.

Återställ. Nollställer din sökning så att du kan börja om med en ny jämförelse.

Knappar / Ikoner

För att val av funktion och för indikering finns följande knappar och ikoner.

Klicka på denna knapp för att välja de enheter som du vill jämföra med varandra.

Visar om enheten är vald för jämförelse. Klicka på knappen för att ta bort enheten från jämförelsen.

Visar enhetens position på karta.

Markerar den angivna adressen på kartan.

Visa ytterligare bakgrundsinformation om nyckeltalet.

Visa fler nyckeltal. Klicka på knappen igen för att dölja nyckeltalen.

Diagram

Alla nyckeltal presenteras överskådligt med pajdiagram, stapeldiagram eller siffror. Visningarna presenteras nedan.

78
(75)

Pajdiagrammet visar nyckeltalets aktuella värde.
Pilen indikerar trend jämfört med föregående period.
Siffran 78 Visar aktuellt värde.
Siffran (75) Visar föregående periods värde.

94(89)

Stapeldiagrammet visar nyckeltalets aktuella värde.
Siffran 94 Visar aktuellt värde.
Siffran (89) Visar föregående periods värde.
Den blå markeringen indikerar kommunens medelvärde.
Den röda markeringen indikerar rikets medelvärde.